Tresko Group

bIOGAZOWNIE

Biogazownia najlepszy ekologiczny wybór dla gospodarstw rolnych oraz przetwórczych.

Tresko Group

Dlaczego biogazownia?

Biogazownia najlepszy ekologiczny wybór dla gospodarstw rolnych oraz przetwórczych.
Jest to forma elektrociepłowni na biogaz rolniczy, znakomite odnawialne źródło energii.
Produkcja biogazu jest najlepszym rozwiązaniem  do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła z odpadów biomasy.
Jest to paliwo przyszłości godne inwestycji.

Poprzez beztlenową fermentację metanową łączoną z substratem powstaje biogaz przez który można wytworzyć  biomasę która pochodzi  z przetwórstwa rolno-spożywczego (wytłoki owocowo-warzywne, wysłodki buraczane)  oraz z hodowli ( np. kiszonka z kukurydzy, traw, żyta) jak i gnojownicy i obornika.

WhatsApp Image 2023-03-14 at 10.54.45
WhatsApp Image 2023-03-14 at 10.54.45 (1)

Tresko Group

Dlaczego biogazownia?

Poprzez beztlenową fermentację metanową łączoną z substratem powstaje biogaz przez który można wytworzyć  biomasę która pochodzi  z przetwórstwa rolno-spożywczego (wytłoki owocowo-warzywne, wysłodki buraczane)  oraz z hodowli ( np. kiszonka z kukurydzy, traw, żyta) jak i gnojownicy i obornika.
Można współpracować z lokalnymi gospodarstwami rolniczymi, oraz zakładami produkcyjno- przetwórczymi.
Dołączając do gospodarstw ekologicznych możesz zmniejszyć koszty swoich upraw, jak i zarobić przy wytworzeniu biomasy jak i energii elektrycznej.
Polska posiada wysoki potencjał na inwestycje w biogazownie , ze względu na wysoki udział użytków rolnych oraz lasów na powierzchni kraju. To przekłada się na dużą ilość pozyskiwania biomasy, która jest istotnym elementem pod kątem ekologicznym jak i wytwarzania energii elektrycznej co nam daje częściowe zmniejszenie kosztów energetycznych pod kątem utrzymania gospodarstwa. 

Tresko Group

Dlaczego biogazownia?

Mając nawet powyżej 50  sztuk bydła biogazownia mocno zmniejszy koszty utrzymania go za pomocą wytwarzanej energii z gnojowicy.
Każdy w swoim gospodarstwie rolniczym posiada dużą ilość odpadów do zagospodarowania , które zamiast wyrzucać może zamienić w naturalny wartościowy nawóz oraz energię elektryczną, która od samego początku zmniejszy koszty utrzymania gospodarstwa.

Przydatne linki:
Zasady działania biogazowni

Punkty odbioru masy pofermentacyjnej

Biogazownia czy mikrobiogazownia do 50kW zapraszamy do artykułu

Ważną kwestią  przy zbudowaniu mikrobiogazowni do 0,5mW, jest brak potrzeby decyzji środowiskowej odnośnie inwestycji. Aspekt ten tyczy się większej płynności procesu budowy.

 

WhatsApp Image 2023-03-14 at 10.54.09 (1)

Tresko Group

Korzyści wynikające z posiadania biogazowni

Dzięki biogazowni zyskasz:

+ 0 %
cost reduction
+ 0 %
more power
+ 0 %
Cleaner energy
WhatsApp Image 2023-03-14 at 10.54.44 (2)

Tresko Group

Magazynowanie biogazu

Do magazynowania biogazu stosuje się najczęściej niskociśnieniowe membranowe zbiorniki dwupowłokowe. Powłokę wewnętrzną stanowi powłoka, w której jest biogaz, zaś powłoka zewnętrzna pełni funkcję ochronną, zabezpieczającą przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych. Pomiędzy powłokami jest tłoczone powietrze, zaś czujnik ciśnienia wskazuje odpowiednią ilość biogazu w zbiorniku. Zbiorniki wykonywane są w pojemnościach od kilkudziesięciu do kilkunastu tysięcy m3
Zbiorniki na gaz są całkowicie gazoszczelne, odpowiednio  dostosowane pod względem bezpieczeństwa jak i szczelności.
Istotna też jest wytrzymałość pod względem nagłego wzrostu i spadku ciśnienia wewnątrz zbiornika co jest ważne przy produkcji biogazu przy nierównomiernych ilościach. Zważając na ten fakt takie zbiorniki posiadają zabezpieczenia aby zapobiec nagłym niedopuszczalnym  zmianom ciśnień.
Takie zbiorniki są także odporne na nagłą zmianę pogodową , działanie promieniowania UV oraz temperaturę zewnętrzną czy mróz .

Tresko Group

Magazynowanie biogazu

Typowa instalacja biogazowni rolniczej  składa się zwykle z:

Projektując instalację  biogazowni wzorujemy się na europejskich normach oraz stosowaniu nowoczesnych i przyszłościowych rozwiązań technologicznych.

Nasze przedsięwzięcie realizujemy rzetelnie, każdy projekt biogazowni jest  dostosowany do potrzeb kontrahenta , pomagamy w dofinansowaniu.

WhatsApp Image 2023-03-14 at 10.54.08 (2)
WhatsApp Image 2023-03-14 at 10.54.08

Tresko Group

Atuty posiadania biogazowni

– bezpieczeństwo dla otoczenia i mieszkańców (projekt i budowa biogazowni jest ściśle uregulowana przepisami prawnymi, oraz zatwierdzona przez odpowiednie organy)

– biogazownia nie ma negatywnego wpływu na środowisko (nie oddziałuje na uprawy, zdrowie człowieka czy zwierząt)

– nie emituje szkodliwych gazów, pyłów do atmosfery ( nie zanieczyszcza wód, gleby czy powietrza)

– masa pofermentacyjna (po ferment) jest znakomitym zamiennikiem sztucznych nawozów. Bogaty w makro i mikroskładniki odżywcze co wspomaga uprawę roślin i nawadnianie gleby. Brak uciążliwości  zapachowych, możliwość granulacji po fermentu

– nie zawiera chemicznych dodatków ani pasożytów jak obornik lub gnojowica, czy bakterii chorobotwórczych

Tresko Group

Atuty posiadania biogazowni

– możliwość dostaw przez lokalnych rolników biomasy do zasilenia biogazowni (skorzystać na tym mogą rolnicy, lokalne przetwórstwa, hodowle itd)

– biogazownia działa na zasadzie „recyklingu”  odpadów z gospodarstwa, hodowli jak i zakładów przetwórstwa, ubojni

– produkcja zdrowej alternatywy ciepła oraz energii elektrycznej ( alternatywa dla paliw kopalnianych)

– wykorzystywanie odpadów jako surowców wtórnych ( jako obieg zamknięty gospodarki)

– produkcja energii cieplnej  do produkcji wody gorącej, zimnej oraz pary, odzysk do Co2

WhatsApp Image 2023-03-14 at 10.54.44 (6)
WhatsApp Image 2023-03-14 at 10.54.44 (1)

Tresko Group

Dotacje, dofinansowania

Dofinansowanie do biogazowni rolniczej
Wsparciem w przedsięwzięciu służą nam Państwowe systemy dotacyjne które mają za zadanie wspomóc ekologiczną inwestycję dotyczącą biogazowni rolniczych które mają na celu wspomóc rynek w przyszłościowym bio przedsięwzięciu .
O dofinansowanie w formie dotacji  można ubiegać się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która ma na celu wspieranie rynku bio odnowy odpadów kosztem ekologicznego pozyskania  energii.
https://www.gov.pl/web/nfosigw/czesc-2-biogazownie-rolnicze-i-male-elektrownie-wodne

www.nfosigw.gov.pl

Dodatkowe informacje o kosztach i dofinansowaniu oraz funduszach unijnych  można uzyskać pod  adresem:
https://euro-most.eu/energia/energia-dla-wsi/

Tresko Group

Kontakt

Chcesz o coś zapytać?
Skontaktuj się z nami!